ONZE AANPAK

In 5 fases naar een geïntegreerde robo-advies applicatie

Het lanceren van robo-advies hoeft niet ingewikkeld te zijn. Sterker nog: in 5 duidelijke fases kan elke bank of verzekeraar samen met Aiden Finance een succesvolle robo-advies applicatie lanceren.

De looptijd van de ontwikkeling is 3-6 maanden van start (kick-off) tot finish (go-live van de aplicatie) voor de eerste versie. Hierin wordt gewerkt met sprints van 2 weken, inclusief regelmatige demo-momenten. Het sprintteam vanuit Aiden bestaat uit een strateeg, product owner, software architect, developers, een conversational designer en UX designer.

1. Concept 💡

In deze fase werken wij samen met het projectteam van de financieel dienstverlener de propositie uit. We starten met een gezamenlijke kick-off van een ochtend/middag waarin wij in detail de problematiek, business doelstellingen, ervaringen en oplossingsrichting(en) doornemen. Dit doen we (het liefst) met alle stakeholders van het project: intern (product, marketing, digital) en - als benodigd - ook extern (bijv. in verband met integraties). Ook maken we hierin afspraken over de rollen en verwachtingen.

Vervolgens willen we het huidige adviesproces tot in detail begrijpen. We nemen wij graag kennis van eerder intern en extern opgedane learnings. Hierna schetsen wij gezamenlijk de beoogde propositie, inclusief het scheppen van een eerste kader/scope voor de robo-advies applicatie.

We verwerken dit alles in een propositiedocument waarin de gewenste customer journey wordt opgetekend. Dit document wordt gereviewed met de belangrijkste interne stakeholders en geaccordeerd. Zo ontstaat een ‘single source of truth’ voor het verdere project, waar we als projectteam altijd naar kunnen kijken.

Deliverables
  • Propositiedocument met de customer journey en definition of done van de robo-advies applicatie.

2. Confirm 🔍

In deze fase zijn blokjes en pijltjes erg belangrijk. We gaan namelijk het technisch ontwerp maken. Eerst bestuderen we het huidige applicatielandschap: welke systemen worden er intern gebruikt en welke rol spelen deze? En hoe gaat de nieuw te bouwen robo-advies propositie hierin een plek krijgen? Welke nieuwe koppelingen zijn er nodig, bijvoorbeeld met een brondata service?

Door dit technisch onderzoek vroeg in het project te doen, valideren we de technische haalbaarheid van de propositie en stellen we de blueprint op voor de te realiseren oplossing (MVP). Ook schetsen we de gewenste eindstaat (doelarchitectuur). Deze fase kan deels overlappen met fase 1.

Deliverables
  • Technisch ontwerp waarin de (data) architectuur en noodzakelijke/wenselijke koppelingen zijn weergegeven en een definitieve keuze voor hosting is vastgelegd.
  • Planning van de vervolgfasen met de benodigde teams en afhankelijkheden.

3. Create 🎨

In deze fase maken we de ontwerpen die ons concept tot leven brengen. Met de adviseurs uit de interne organisatie bedenken we het gesprek dat de klant met de robo-adviseur zal hebben, waardoor alle nodige klantgegevens worden verzameld en het uiteindelijke advies kan worden gegeven. Dit resulteert in het gespreksontwerp.

Ook stylen we de robo-advies applicatie zodat deze helemaal past binnen de huisstijl van de financieel dienstverlener. De chatbot en formulier elementen zijn volledig aangepast naar de gewenste stijl. Indien gewenst kan er in deze fase gebruikersonderzoek plaatsvinden met een high fidelity prototype.

Deliverables
  • Gespreksontwerp (conversation design) met de vragen, antwoorden en flow van het online gesprek.
  • UX ontwerp met de opmaak van de chatbot en formulier elementen in de huisstijl van de financieel dienstverlener.

4. Configure 🛠

Zodra design en content akkoord zijn wordt de robo-advies applicatie in de Aiden Finance software geconfigureerd. Er wordt een data ontwerp gemaakt, dat het gespreksontwerp vertaalt naar de backend logica én datamodellen van de te koppelen services.

Doordat de standaard robo-advies interacties én compliance features al vastliggen in het platform, kan vervolgens in een beperkt aantal sprints een complexe adviesapplicatie worden gerealiseerd. Lekker snel bouwen en koppelen, dus. En dan: live gaan!

Deliverables
  • Meetplan met de gewenste meetpunten en analytics events.
  • Beheerplan met afspraken over onze gezamenlijke aanpak tijdens de Live fase.
  • V1.0 van de applicatie volgens het technisch ontwerp, gespreksontwerp en de huisstijl, direct bruikbaar voor klanten en adviseurs.

5. Live 🚀

In onze ervaring is het gebruik van een subdomein een goede manier om een extern gebouwde applicatie live te brengen. De financieel dienstverlener hoeft dan enkel een URL in te richten (b.v. "hypotheekadvies.bank.nl") en Aiden Finance zet de applicatie op dat domein live en verzorgt het beheer. Wij kunnen dit hosten binnen onze eigen cloudomgeving in Google Cloud, of in de private cloudomgeving van de bank of verzekeraar.

We blijven graag betrokken tijdens de Live fase om het succes van de applicatie (en tevreden gebruikers) te borgen. Daarom geldt er in deze fase een softwarelicentie voor het gebruik van de Aiden Finance robo-advies software. Deze licentie is inclusief beheer en monitoring van de applicatie, ongeacht de gekozen cloudomgeving.

Deliverables
  • Een stabiel draaiende applicatie met 99,9% uptime garantie en real time monitoring.
  • Regelmatige catch-up calls om de performance te evalueren en eventuele doorontwikkelingen in kaart te brengen.
Case studies

Nieuwsgierig naar voorbeelden van robo-advies voor banken en verzekeraars?

Bekijk de case studies