STAP 1

Verzamel de klantgegevens

Ieder financieel adviesgesprek verloopt volgens een bepaalde flow. Het belangrijkste doel is natuurlijk om alle belangrijke (financiële) gegevens van een klant te achterhalen, en het inventariseren van de wensen, doelen en risicobereidheid, waarop uiteindelijk het advies wordt gebaseerd. Maar tijdens het gesprek kan de klant zélf ook vragen stellen aan de adviseur. En kan de adviseur de klant pro-actief op bepaalde dingen wijzen. Al deze interacties zijn na te bootsen met robo-advies.

Ga het gesprek aan

Bij het aangaan van een gesprek met een klant wil je natuurlijk eerst weten wie je voor je hebt. Vaak begint een robo-advies dus met het ophalen van de 'harde data' van de klant. Een chatbot introduceert het onderwerp en biedt de klant vervolgens een formulier aan om in te vullen. Verderop in het gesprek wordt aandacht gegeven aan de 'zachte data', oftewel de wensen en voorkeuren van de klant. Tussen de stappen door komt de chatbot steeds weer centraal te staan en wordt gecheckt of de klant alles nog goed begrijpt.

Ga het gesprek aan

Koppel met brondata

Om het ophalen van de klantgegevens te bespoedigen, kan worden gekozen voor een brondata koppeling. Door een app als Ockto te koppelen aan de robo-advies applicatie wordt het ophalen van de klantgegevens nog makkelijker. Uit bronnen als de Belastingdienst, het UWV en DUO worden de nodige financiële gegevens automatisch opgehaald. Vervolgens komt de klant terug in de robo-advies omgeving en zal hij de opgehaalde gegevens checken en waar nodig aanvullen.

Koppel met brondata

Maak extra tips en uitleg beschikbaar

Het kennisniveau van klanten verschilt. De een weet bijvoorbeeld al precies wat het verschil is tussen een lineaire en een annuïtaire hypotheek, terwijl de ander er nog nooit van heeft gehoord. Daarom wordt in robo-advies gebruik gemaakt van zogenaamde 'i-tjes'. Door op een bepaald begrip te klikken stelt de klant een vraag aan de robo-adviseur, die de klant vervolgens direct van uitleg of tips voorziet. Super handig voor de een en niet storend voor de ander.

Geef extra uitleg

Geef proactief waarschuwingen

Net als in een 'offline' gesprek met de financieel adviseur kan het soms nodig zijn om de klant proactief ergens op te wijzen. Bijvoorbeeld wanneer de klant verderop in het gesprek iets zegt dat een eerdere opmerking tegenspreekt. Of wanneer de klant afwijkt van een gegeven advies. Ook twijfelherkenning is belangrijk, bijvoorbeeld wanneer een klant lang blijft hangen bij een bepaalde vraag, of het gegeven antwoord vaak verandert.

De robo-adviseur kan de klant proactief voorzien van dit soort waarschuwingen, door business rules in te stellen op bepaalde (combinaties van) datapunten. Vervolgens bepaalt de klant zelf of hij iets wil aanpassen in zijn antwoorden.

Naar stap 2
Question and Answer editor
Demo aanvragen

Doe mij een demo!

Wil je aan de slag met keuzehulpen, en ben je benieuwd hoe Aiden je leven makkelijker maakt? Neem contact met ons op.