Aiden Assist

Intelligentie is de basis van online assistentie. Dus ergens moet worden bepaald welke gebruiker welke inzichten of adviezen nodig heeft. Dat gebeurt binnen Aiden Assist.

Assist vormt de basis voor elke robo-advies applicatie. Het bestaat uit 6 onderdelen, die grotendeels onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingezet.

💡Intelligence

 • Een flexibele, uitbreidbare engine voor het modelleren van data, kennismodellen en regels.
 • Gebruik en combineer reasoners op basis van business rules, recommendations en machine learning bij het definiëren en uitvoeren van acties.
 • Koppel met externe services en APIs voor accurate data-integratie.

👥Profiling & patterns

 • Genereert n-dimensionale gebruikersprofielen op basis van de input en acties van gebruikers, en map deze op producten.
 • Maakt het mogelijk om triggers voor twijfelherkenning en pro-actieve waarschuwingen te implementeren.
 • Biedt de optie om gebruikersprofielen ook aan de voorkant te ontsluiten, zodat gebruikers deze zelf kunnen aanpassen.

✍️Language

 • Gebruikt verkregen contextuele data om complexe zinconstructies te generen. En andersom.
 • Bouw zinnen op, herken enkel- en meervoudsvormen, implementeerde dynamische zinsvarianten, genereer samenvoegingen.

🔐Accounts & login

 • Verzorgt indien nodig een veilige account voor gebruikers van de applicatie.
 • Biedt (2-factor) authenticatie, authorisatie en het veilig opslaan van (gevoelige) data van gebruikers en sessies.
 • Kan integreren met externe applicaties (CRM systemen).

📑PDF Reporting

 • Genereert complexe, visuele PDF-rapporten op basis van verkregen gebruikersdata.
 • Verzorgt persoonlijke content en vormgeving door o.a. natural language generation en CSS formattering.

📈Analytics & Events

 • Logt gebruikersacties en verzamelt inzichten over de effectiviteit van de implementatie.
 • Exporteert de events automatisch naar Google Analytics of een andere analytics tool.

Bovenop Assist zijn de componenten Advise en Curate beschikbaar, voor respectievelijk financieel dienstverleners en retailers.

terug naar het platform